2-INDUSTRY-logo2b.jpg

O NAS

Industry Suppliers, czyli Buyers & Suppliers Forum -  to jedna z kilku marek naszej Fundacji, która pomaga w realnym podnoszeniu konkurencyjności lokalnych firm wobec firm globalnych. 

DOŚWIADCZENIE

Industry Suppliers opiera swoje działania na bogatym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach osób i firm, będących naszymi partnerami. To dzięki ich kompetencjom zrealizujemy każdy zaplanowany cel, 

więcej o nas 

Industry Suppliers, czyli Buyers & Suppliers Forum -  to jedna marek naszej Fundacji, której celem jest m. in. pomoc: 

 • w realnym podnoszeniu konkurencyjności lokalnych firm wobec firm globalnych,

 • w stabilizowaniu ich bezpieczeństwa finansowego,

 • we wdrażaniu najlepszych i sprawdzonych praktyk w przemyśle,

 • w podnoszeniu kwalifikacji osób i firm,

 • w tworzeniu alternatywnych programów edukacji dla aktualnych potrzeb przemysłu, 

 • w umożliwianiu nawiązywania bezpośrednich kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami,

 • działalność charytatywna ukierunkowana na rozwój człowieka i jego środowiska, edukację, ochronę zdrowia i życia, ochronę istotnych wartości kulturowych człowieka


Działalność Fundacji opiera się na 4 filarach:

 • obszar propagowania i wdrażania najlepszych praktyk w jakości,

 • obszar innowacyjności  technologicznej i procesowej,

 • obszar pozyskiwania rynku, dywersyfikacji zakupów lub sprzedaży, 

 • obszar działalności charytatywnej

 
WIEDZA
DOŚWIADCZENIE
KOMPETENCJE