PROGRAM

03.10.2019 czwartek

8.00 
Rejestracja
8.30 
Coffee & tea 
Networking przy kawie
09.00-11.00 
Blok prezentacji
 • Industry Suppliers w rozwoju firm przemysłowych i tworzeniu potencjału kooperacyjnego na lokalnym rynku. 
  Roman Pietrzyk, członek zarządu, dyrektor programowy.

   
 • Słowo do lokalnych dostawców od nowego prezesa Toyota Boshoku.
  Halim Turhan, Prezes Toyota Boshoku
   
 • Oczekiwania jakościowe w różnych branżach - cechy wspólne i różnice. 
  dr Grzegorz Ryś - ekspert Fundacji Rozwoju Przemysłu
  ie
 • Rozszerzone wymagania Volkswagena względem dostawców od 2020 roku. Roman Waligóra, Kierownik, Handel Zagraniczny i Zakupy, VWMP
   
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw jako narzędzie doskonałości konkurencyjnej. Supply Chain Director Pratt&Whitney / United Technology Corporation
   
 • Lotnictwo i motoryzacja - podobieństwa i różnice (*) 
  Head of Direct Procurement, MAN Bus 

  Program może ulec modyfikacji, uzupełnieniu,  (*) do potwierdzenia
11.00-11.30 
Coffee & tea 
Networking przy kawie
11.30-13.30 
spotkania b2b
aranżowane spotkania
13.30-14.30 
Lunch
14.30-17.00 
spotkania b2b
aranżowane spotkania
17.00-18.30 
Zajęcia alternatywne 
spotkania b2b / indywidualne zajęcia
18.30-23.30 
kolacja
nieformalne rozmowy przy dobrym jedzeniu i winie

04.10.2019 piątek

09.30-11.00 
spotkania b2b
aranżowane spotkania
11.00-11.30 
coffee break
networking przy kawie
11.30-13.30 
zajęcia alternatywne
spotkania b2b / wizyta w Panoramie Racławickiej (**)
13.30-14.30 
lunch
14.30-15.30 
zamykanie spotkań b2b
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie z przyczyn niezależnych. 
(*) do potwierdzenia  |  (**) wycieczka dla posiadaczy wejściówek.