SPOTKANIA B2B

II spotkanie zakupowe,
3.-4. października 2019
Wrocław

SPOTKANIA B2B

to aranżowane spotkania handlowe pomiędzy potencjalnymi kontrahentami. Ich celem jest wstępne ustalenie potencjału współpracy pomiędzy stronami. 

Zarejestrowany uczestnik otrzyma dostęp do portalu, na którym uzupełni swój profil opisując oferowane i poszukiwane produkty i usługi.

Prosimy uwzględniać zarówno materiały bezpośrednie do produkcji wyrobu finalnego (direct materials), materiały pośrednie (indirect materials), materiały pomocnicze i usługi. 

Prosimy pamiętać o materiałach i usługach specjalistycznych (np. skierowanych do działów jakości, utrzymania ruchu, produkcji). 


Im precyzyjniej opisane będą potrzeby, tym lepsza będzie efektywność spotkań. 

SPOTKANIA
SPOTKANIA
SPOTKANIA